نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Gulfood Manufacturing

Gulfood Manufacturing

29/10/2019 - 31/10/2019

Hall 3, Stand A3-36


Empack Helsinki

Empack Helsinki

06/11/2019 - 07/11/2019

Stand 5E24


Europack

Europack

19/11/2019 - 21/11/2019

Hall 6.2, Stand 6-C60.D59