نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Fruit Logistica 2020

Fruit Logistica 2020

05/02/2020 - 07/02/2020

Hall 9, Stand F-13


Warsaw Pack 2020

Warsaw Pack 2020

03/03/2020 - 05/03/2020

CFIA 2020

CFIA 2020

10/03/2020 - 12/03/2020

Hall 10


Propak East Africa 2020

Propak East Africa 2020

17/03/2020 - 19/03/2020

Stand 36


Interpack 2020

Interpack 2020

07/05/2020 - 13/05/2020

Hall 14, Stand 14/A40