نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Propak West Africa

Propak West Africa

17/09/2019 - 19/09/2019

Stand C12


Fachpack

Fachpack

24/09/2019 - 26/09/2019

Stand 2-413


PPMA

PPMA

01/10/2019 - 03/10/2019

Hall 5, Stand C80


Empack Stockholm

Empack Stockholm

02/10/2019 - 03/10/2019

Stand J:08


AgroProdMash

AgroProdMash

07/10/2019 - 11/10/2019

Hall 2, Stand 82B40


Gulfood Manufacturing

Gulfood Manufacturing

29/10/2019 - 31/10/2019

Hall 3, Stand A3-36


Empack Helsinki

Empack Helsinki

06/11/2019 - 07/11/2019

Stand 5E24


Europack

Europack

19/11/2019 - 21/11/2019

Hall 6.2, Stand 6-C60.D59