نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Fruit Logistica

Fruit Logistica

06/02/2019 - 08/02/2019

Hall 9, Stand F-16


Warsawpack

Warsawpack

05/03/2019 - 07/03/2019

Hall E, Stand A1


CFIA

CFIA

12/03/2019 - 14/03/2019

Hall 9, Stand C24/D34


Propak Africa

Propak Africa

12/03/2019 - 15/03/2019

Hall 6, Stand B32


Empack Den Bosch

Empack Den Bosch

03/04/2019 - 04/04/2019

Hall 1, Stand 1.D142


Africa Food Manufacturing

Africa Food Manufacturing

07/04/2019 - 09/04/2019

Empack Schweiz

Empack Schweiz

10/04/2019 - 11/04/2019

Hall 4, Stand J07


IFFA

IFFA

04/05/2019 - 09/05/2019

Hall 11.0, Stand B11


Seafood

Seafood

07/05/2019 - 09/05/2019

Hall 4, Stand 4-6301


Macfruit

Macfruit

08/05/2019 - 10/05/2019

Rosupack

Rosupack

18/06/2019 - 21/06/2019

Pavilion 3, Hall 14


Snackex

Snackex

27/06/2019 - 28/06/2019

Propak West Africa

Propak West Africa

17/09/2019 - 19/09/2019

Stand C12