نمایشگاه  


شما می توانید ایشیدا اروپا را در آینده ای نزدیک، در یکی از نمایشگاه های زیر مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. نمایشگاه
Propak West Africa

Propak West Africa | 19/09/2017 - 21/09/2017

Hall 1, Stand A2


Agroprodmash

Agroprodmash | 09/10/2017 - 13/10/2017

Hall 2, Stand 82B40


Empack Mechelen

Empack Mechelen | 11/10/2017 - 12/10/2017

See Ishida on the BRN stand


Gulfood Manufacturing

Gulfood Manufacturing | 31/10/2017 - 02/11/2017

Hall 3, Stand A3-36


Europack Lyon

Europack Lyon | 21/11/2017 - 23/11/2017

Hall 6.2, Stand E84-F83